Tin Tức

Hà Nội sẽ gắn camera để phát hiện xả khói đen

Từ 2024-2025, Hà Nội sẽ tổ chức thí điểm kiểm định hàng năm với xe máy từ 5 năm sử dụng trở lên và có thể nghiên cứu dán tem để phân biệt. Giai đoạn này, Hà Nội cũng dự kiến áp dụng phân vùng khu vực theo tiêu chuẩn khí thải.
Sau giai đoạn thí điểm, kể từ năm 2026, thành phố yêu cầu xe gắn máy có thời hạn sử dụng 3-5 năm phải kiểm định khí thải định kỳ và hạn chế các xe không đạt tiêu chuẩn khí tại khu vực được phân vùng.
Để thực hiện lộ trình trên, Hà Nội dự kiến xây dựng hệ thống kiểm soát khí thải xe máy bao gồm 170 trạm kiểm định cố định và lưu động; đầu tư hệ thống camera để phát hiện xe xả khói đen hoặc sử dụng camera giao thông hiện có.

Xe máy thải khói đen ra môi trường

Với những xe không đạt tiêu chuẩn khí thải, cũ nát, Hà Nội dự kiến có chính sách hỗ trợ chủ xe để chuyển phương tiện không đạt tiêu chuẩn về khí thải hoặc chuyển đổi về sinh kế. Ngân sách cho việc này lấy từ các nguồn ngân sách của thành phố, xã hội hóa hoặc có sự hỗ trợ của doanh nghiệp.
Theo Sở TN&MT Hà Nội, khảo sát trực tiếp trên 3.800 chủ xe máy trên địa bàn cho thấy đa số người dân (86%) ủng hộ chính sách kiểm soát khí thải. Mức phí kiểm tra được nhiều người dân đồng thuận, khoảng 30.000-50.000 đồng/lần với tần suất 1 lần/ năm. Có khoảng 29% người dân cho biết sẽ đưa xe máy cũ, thải bỏ tới các điểm thu hồi theo quy định. Tuy nhiên, từ ngày 12/11/2021 đến tháng 3/2022, chỉ có 4 xe máy được người dân đồng ý thải bỏ và nhận hỗ trợ đổi xe máy mới.
Theo Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội và VTV